Implantologia

Implantologia stomatologiczna zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych.

Leczenie implantologiczne to szczegółowa rekonstrukcja uzębienia implantami.

Wkręcanie implantu

Wkręcenie implantu do kości szczęki w miejscu braku uzębienia.

Osadzanie korony na implancie

Mocowanie korony na implancie za pomocą specjalnego łącznika.

Regeneracja kości

Odbudowa kości przygotowująca pod implanty.

implantologia